Aktualne zapytania

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs " Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum" 100h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono zamówienie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 100 godzin zegarowych. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Pracownik obsługi hotelu” 120h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Pracownik obsługi hotelu” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 120 godzin zegarowych (w tym 80 godzin teorii, 20 godzin nauki podstawowych zwrotów w języku angielskim przydatnych w pracy w hotelu, 20 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Poniedziałek 10 grudzień 2018

Rozeznanie rynku na dostawę ruterów, instalację urządzeń i okablowania oraz świadczenie usług dostępu do Internetu.

 

Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej z zamiarem podpisania umowy na dostawę ruterów, instalację urządzeń i okablowania oraz świadczenie usług dostępu do Internetu (usługi transportu danych) w lokalach znajdujących się w Bytomiu przy ul. Grottgera 20b, w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 143, w Siemianowicach Śląskich przy ul. H. Wróbla 12, w Jaworznie przy ul. Starowiejskiej 17, w Bielsku – Białej przy ul. Goleszowskiej 17, przeznaczonych na funkcjonowanie żłobków.

 

 

Współpracujemy:

Zapytania ofertowe Stopka