Aktualne zapytania

 

Poniedziałek 04 marzec 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu " Spawacz MAG 136"

 

Zmiany do zapytanie ofertowego z dnia 06.03.2019r. dotyczące zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: " Kurs spawania blach i rur metod MAG ( proces 136)- spoiny pachwinowe gr. mat FM 1 z egzaminem, zgodnie z wytycznymi jednostki certyfikującej BV , 144h dla 3 uczestników.

 

 

Poniedziałek 25 luty 2019

Rozeznanie na rynku - zakup i dostawa materiałów plastycznych i papierniczych - Kraków

 

Fundacja Pozytywne Inicjatywy z zamiarem zakupu i dostawy materiałów plastycznych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych do Pozytywnego żłobka nr 2 w Krakowie, przy Al. 29 listopada 193, oraz do Pozytywnego żłobka nr 3 przy ul. Wysłouchów 22a/2 w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu.

 

 

 

 

Piątek 25 styczeń 2019

Rozeznanie rynku - usługa sprzątania lokalu w Krakowie

 

Fundacja Pozytywne Inicjatywy w związku z poszukiwaniem wykonawcy usługi sprzątania w żłobku w Krakowie, przy Al. 29 listopada 193, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg. specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu

 

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs " Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum" 100h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono zamówienie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 100 godzin zegarowych. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Pracownik obsługi hotelu” 120h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Pracownik obsługi hotelu” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 120 godzin zegarowych (w tym 80 godzin teorii, 20 godzin nauki podstawowych zwrotów w języku angielskim przydatnych w pracy w hotelu, 20 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Współpracujemy:

Zapytania ofertowe Stopka